CV

  • Amsterdamse Grafische School
  • Algemene Grafische opleiding
  • Reproduktietekenen
  • Gerrit Rietveld Academie: 2 jaar Beeldhouwen
  • Tekenen Vrije Academie Amsterdam
  • Masterclass Beeldhouwen Marian Sanders en Wien Cobbenhagen
  • lid van Nederlands Portretschap